Strojno učenje – Glosar NVIDIA

Pri strojnem učenju (angl. machine learning, ML) se uporabljajo algoritmi in statistični modeli, ki računalniškim sistemom omogočajo iskanje vzorcev v velikih količinah podatkov, nato pa z modelom, ki prepozna te vzorce, napovedujejo ali opisujejo nove podatke.

Prispevek opisuje kaj je to strojno učenje in kako deluje. Razlikuje med nadzorovanim učenjem (angl. supervised learning) – gre za klasifikacijo (angl. classification) in regresijo (angl. regression) in nenadzorovanim učenjem (angl. unsupervised learning) – gre za gručenje (angl. clustering) in učenje asociacij oz. rudarjenje pogostih vzorcev (angl. association learning). Nadalje prispevek podaja koristi strojnega učenja in primere njegove uporabe, kako je strojno učenje relevatno za uporabnike in prikazuje vlogo NVIDIA pri razvoju in uporabi metod strojnega učenja.

URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/machine-learning/