van Daalen et al. (2024) The 2024 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: unprecedented warming demands unprecedented action. The Lancet Public Health – online first

van Daalen KR, Tonne C, Semenza JC et al. (2024) The 2024 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: unprecedented warming demands unprecedented action. The Lancet Public Health online first – https://doi.org/10.1016/S2468-2667(24)00055-0 – open access pdf – CC BY 4.0

Executive Summary (povzetek):

Leta 2023 so bile po vsem svetu zabeležene rekordne temperature. Brez podnebnih ukrepov se bodo škodljivi vplivi na zdravje, povezani s podnebjem, po vsem svetu še poslabšali in prizadeli milijarde ljudi. Temperature v Evropi se segrevajo dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, kar ogroža zdravje prebivalstva po vsej celini in vodi v nepotrebne smrtne žrtve. Leta 2021 je bil ustanovljen projekt Lancetovo odštevanje v Evropi za oceno zdravstvenega profila podnebnih sprememb, katerega cilj je spodbuditi evropsko družbeno in politično voljo za hitro izvajanje ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki so odzivni na zdravje. Leta 2022 je sodelovanje objavilo poročilo o kazalnikih, v katerem je prek 33 kazalnikov in na petih področjih spremljalo napredek na področju zdravja in podnebnih sprememb.
To novo poročilo spremlja 42 kazalnikov, ki poudarjajo negativne učinke podnebnih sprememb na zdravje ljudi, zapoznele podnebne ukrepe evropskih držav in zamujene priložnosti za zaščito ali izboljšanje zdravja s podnebnimi ukrepi, ki se odzivajo na zdravje. Metode za kazalnike, predstavljene v poročilu za leto 2022, so bile izboljšane, dodanih pa je bilo devet novih kazalnikov, ki zajemajo leišmaniozo, klope, prehransko varnost, emisije v zdravstvu, emisije, ki temeljijo na proizvodnji in porabi, naložbe v čisto energijo ter znanstveno, politično in medijsko sodelovanje na področju podnebja in zdravja. Glede na to, da negativni vplivi podnebja na zdravje in odgovornost za podnebne spremembe niso enaki na regionalni in svetovni ravni, si to poročilo prizadeva razmisliti tudi o vidikih neenakosti in pravičnosti s poudarjanjem ogroženih skupin v Evropi in odgovornosti Evrope za podnebno krizo.

V članku je obravnavanih veliko kazalnikov, ki vplivajo na človekovo zdravje in so povezani s podnebnimi spremembami, tukaj prikazujemo v spodnji sliki le izpuste zdravstvenega sektojrja v Evropi.

Slika. Nacionalne emisije toplogrednih plinov na osebo (kg CO2e na osebo) iz sektorja zdravstvenega varstva glede na pričakovano zdravo življenjsko dobo ob rojstvu leta 2020 (podatki: Svetovna banka) po evropskih podregijah. Velikost točke je opredeljena z velikostjo prebivalstva. (vir: https://www.thelancet.com/cms/attachment/6343210f-b0d9-4dbe-8d86-89fe4c1d5989/gr6.jpg).

URL: https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(24)00055-0/fulltext