Analiza razpoloženja – Glosar NVIDIA

Analiza razpoloženja je avtomatizirana interpretacija in klasifikacija čustev (običajno pozitivnih, negativnih ali nevtralnih) iz besedilnih podatkov, kot so pisna mnenja in objave v družabnih medijih.

Prispevek razloži, kaj je to analiza razpoloženja (angl. sentiment analysis), za kaj jo uporabljamo in podaja primere njene rabe. Nadaljuje z razlago njenega načina delovanja, kjer recimo analiza razpoloženja uporablja nadzorovano strojno učenje (angl. supervised machine learning) ali globoko učenje. (angl. deep learning). Prispevek posebej poudari vlogo firme NVIDIA pri razvoju metod analize razpoloženja

URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/sentiment-analysis/