CiteSpace – orodje za vizualno raziskovanje znanstvene literature


O programu (prevod):

Programsko orodje CiteSpace (zadnja verzija 6.3.R2 Advanced s 1.5.2024) ustvarja interaktivne vizualizacije strukturnih in časovnih vzorcev ter trendov na znanstvenem področju. Omogoča sistematičen pregled področja znanja s poglobljenim vizualnim analitičnim postopkom. Obdeluje lahko podatke o citiranosti iz priljubljenih virov, kot so Web of Science, Scopus, Dimensions in Lens. CiteSpace podpira tudi osnovne vizualne analitične funkcije za podatkovne nize brez informacij, povezanih s citati, na primer PubMed, CNKI, ProQuest Dissertations and Theses. Program CiteSpace razkriva, kako se je raziskovalno področje razvijalo, katere intelektualne prelomnice so očitne na kritični poti in katere teme so pritegnile pozornost. CiteSpace se lahko uporablja večkrat zaporedoma, tako da se natančno in obsežno spremlja razvoj področja. V e-knjigi Kako uporabljati CiteSpace so podrobneje razložena načela zasnove in funkcije skupaj z nazornimi primeri: https://leanpub.com/howtousecitespace.

Značilnosti orodja:

  • Vizualno raziskovanje raziskovalnega področja
  • Strukturni in časovni pregled
  • Iskanje vročih raziskovalnih tem in nastajajočih trendov
  • Kaskadno širjenje citatov
  • Sistematična vizualna analiza znanstvene literature
  • Intelektualna pokrajina področja znanja

Odzivi uporabnikov so v glavnem pozitivni – CiteSpace je bil uporabljen v različnih raziskavah in je prejel pozitivne povratne informacije – kot primer navajamo študije, ki poudarjata uporabnost, praktičnost in izvedljivost uporabe analize s pomočjo orodja CiteSpace v sistematični pregledni raziskavi določenega področja:

  • Chu WW, Hafiz NRM, Mohamad UA et al. (2023) A review of STEM education with the support of visualizing its structure through the CiteSpace software. International Journal of Technology and Design Education 33, 39–61. https://doi.org/10.1007/s10798-022-09728-3pdf
  • Li J, Mao Y, Ouyang J & Zheng S (2022) A Review of Urban Microclimate Research Based on CiteSpace and VOSviewer Analysis. Intenrnational Journal of Environmental Research and Public Health 19(8), 4741. https://doi.org/10.3390/ijerph19084741 – open access pdf
  • Ping Q, He J, Chen C (2017) How many ways to use CiteSpace? A study of user interactive events over 14 months. JASIST 68(5), 1234-1256. https://doi.org/10.1002/asi.23770 – full access pdf

Na splošno je orodje CiteSpace zelo cenjeno zaradi svoje sposobnosti ustvarjanja inteligentnih interaktivnih vizualizacij znanstvenih področij in se uporablja v različnih raziskovalnih kontekstih za bibliometrično analizo. Še posebej je uporaben za razumevanje področja znanja na podlagi velike količine znanstvene literature.

URL: https://citespace.podia.com/