Abraham (Ed.) (2024) Encyclopedia of Sustainable Technologies

Abraham M (2024) Encyclopedia of Sustainable Technologies. Elsevier, 2900p.

The Publisher’s Description (prevedeno):

Tehnološki napredek sicer prinaša družbene koristi v smislu gospodarske rasti, vendar pa s seboj prinaša tudi izzive v zvezi z vplivom na okolje in zdravje ljudi. Trajnostni razvoj išče enoten način za primerjavo gospodarskih koristi s stroški za okolje in zdravje, povezanimi z izvajanjem nove tehnologije.

Ta revidirana enciklopedija raziskuje trajnostne pobude v različnih gospodarskih panogah in omogoča vpogled v prihodnje priložnosti za tehnološki razvoj. Od objave prve izdaje se je širok spekter človeških izzivov le še okrepil. Podnebne spremembe, na primer, so zdaj opazne po vsem svetu in prispevajo k obsežnim vremenskim dogodkom, vključno z izjemno sušo v Avstraliji, močnimi požari v Kaliforniji ter poplavami ob velikih rekah v Afriki ter Severni in Južni Ameriki. Zemlja v amazonskem deževnem gozdu se uničuje, da bi se povečala obdelovalna površina, kar prispeva k podnebnim spremembam. Širjenje uporabe biomase kot surovine v kemični predelavi povzroča pomanjkanje hrane. V mnogih primerih imajo ti izzivi največji vpliv na najrevnejše države, proizvodni obrati, ki najbolj onesnažujejo okolje, pa se nahajajo v najrevnejših skupnostih, kar kaže na izzive socialne pravičnosti.

Enciklopedija trajnostnih tehnologij, komplet štirih zvezkov, prinaša celovito analizo izzivov sodobne tehnologije in inovacij, ki vodijo k boljši rabi omejenih virov in večji odpornosti, saj se učimo prilagajati spreminjajočemu se svetu. V vsakem poglavju je poglobljeno obravnavana tehnološka rešitev, ki podpira določeno človeško potrebo, ocenjena glede na njene vplive na okolje in zdravje ljudi ter obravnavana vprašanja socialne pravičnosti, ki so podlaga za njen razvoj.

Nova izdaja zagotavlja močnejšo povezavo med proizvodnjo in podnebnimi spremembami, posodablja nove tehnologije za proizvodnjo, distribucijo in shranjevanje energije, nove koncepte odpornosti in modularnosti, ki so spremenili proizvodne in kemične procese, ter poudarja kompromise, ki so potrebni za pridobitev želenih izdelkov ob čim manjšem vplivu na okolje.

The Publisher’s Key features (prevedeno):

  • Celovit vir za razumevanje razmerja med gospodarskimi priložnostmi, vplivom na okolje in socialno pravičnostjo, ki bralcu omogoča, da pretehta kompromise, povezane z izvajanjem tehnoloških rešitev.
  • Pristop sistemske analize omogoča globlje razumevanje vplivov tehnologije na svet, ekologijo in zdravje ljudi.
  • Razširja prejšnjo prvo izdajo s pomembnimi posodobitvami in novimi poudarki na podnebnih spremembah, odpornosti in modularnosti, umetni inteligenci in računalništvu.
  • V vsakem poglavju je obravnavana tehnološka rešitev, ki bralca usmerja z dosledno obliko in jezikom ter premošča vrzel med strokami.