Singapur je predstavil načrt za “šolo oblikovanja prihodnosti”, ki bo mlade pripravila na prihodnost, usmerjeno v umetno inteligenco (cna – 14. junij 2024)

Od leta 2022 je bilo za preizkušanje transformativnih učnih izkušenj za učence v Singapurju porabljenih več kot 1 milijon S$ (740.000 USD).

Zanimiv prispevek o tem, kako so ob porastu avtomatizacije in umetne inteligence v svetovnem mreilu v Singaporju oblikovali novo strategijo, kako poučevati inovativnost in oblikovanje v svojih šolah. V okviru teh aktivnostih je Singapurski Svetovalni odbor za oblikovalsko izobraževanje (Design Education Advisory Committee) so izdelali načrt za oblikovalsko šolo prihodnosti. V tem načrtu ima v vsakdanjem učenju osrednjo vlogo oblikovalsko razmišljanje kot oblika kreativnega reševanja problemov in to od osnovne šole do univerze (terciarnega izobraževanja).

URL: https://www.channelnewsasia.com/singapore/future-design-school-blueprint-prepare-youths-future-challenges-ai-climate-change-ageing-population-4410406