CircularEconomy.Earth


Spletna stran Circulareconomy.earth je razvil Chatham House, da bi uporabnikom omogočil raziskovanje politike in trgovinske dinamike, povezane s prehodom z linearnih na krožne gospodarske modele, ter analize priložnosti in kompromisov, povezanih s takšnim prehodom.

Spletna stran se deli na tri glavna področja:

 1. Politike (Policies) – na spletnih straneh lahko pregledujemo različne vrste politik (Policy types), leto aktiviranja posameznih politik (Year policies active) in izberemo del (Azija, Afrika, Evropa, Latinska Amerika in Karibi, severna Amerika) ali celotni svet (Region) – pri tem spremljamo napredek izbranih politik po petih stopnjah:
  • V fazi določanja obsega (In Scoping) – Vlada je izrazila namero, da bo pripravila časovni načrt, in je v fazi določanja obsega.
  • V pripravi (In Development) – Vlada je trenutno v postopku priprave načrta.
  • Poziv k ukrepanju (Call to Action) – Nacionalni “pozivi k ukrepanju” so namenjeni zagonu nacionalnega dialoga in usklajenega ukrepanja na področju krožnega gospodarstva in so lahko ključni predhodnik časovnega načrta ali strategije.
  • Načrt (Roadmap) – Nacionalni “načrti” ponujajo kakovostno dolgoročno vizijo, v kateri so opisani osredotočenost na visoki ravni ter prednostna področja in ukrepi. Vsebujejo dovolj podrobnosti o političnih ukrepih in prednostnih področjih, da je mogoče pozneje pripraviti bolj specifične operativne načrte.
  • Operativna strategija (Operational Strategy) – V “operativnih strategijah” so opisani časovno odvisni ukrepi, določeni lastniki ukrepov, strategija upravljanja, vključno s spremljanjem in vrednotenjem, ter upoštevano financiranje, kadar je to mogoče. Običajno so bile sprejete v okviru uradnega vladnega programa.
 2. Trgovina (Trade) – na spletnih straneh lahko spremljamo trgovinske tokove po vrednosti v ameriških dolarjih (USD) ali teži v tonah za države izvoznice in uvoznice, po posameznih letih in vrstah blaga. Za tokove lahko spremljamo 5 največjih elementov izbranih blagovnih tokov ter najdemo najhitreje rastoče ali upadajoče elemente. Lahko pa si ogledamo tudi sestrsko spletno stran resourcetrade.earth za podatke in analizo globalne trgovine z viri.
 3. Publikacije in novice (Publications & News) – 30+ poročil ali novic po letu 2020.

URL: https://circulareconomy.earth/