International Groundwater Resources Assessment Centre – IGRAC


IGRAC – Mednarodni center za ocenjevanje virov podzemne vode, je Unescov center, ki deluje pod okriljem WMO in ga podpira nizozemska vlada. IGRAC je specializiran za ocenjevanje in spremljanje podzemnih vodnih virov na regionalni in čezmejni ravni s poudarkom na upravljanem napajanju vodonosnikov, upravljanju podzemnih voda in majhnih otoških razvojnih državah (Small Island Developing States – SIDS).

Spletne strani imajo naslednji glavni meni:

 1. O centru (Who We Are)
 2. O delovanju centra (What We Do):
  • Območja, na katera se osredotoča center (Focal Areas)
  • Projekti (Projects) – Od leta 2003 je bil IGRAC vključen v številne projekte, na spletu je prikazan izbor preteklih in tekočih projektov.
  • Regije, v katerih deluje center (Where we work)
 3. O virih, ki jih ponuja center (What We Have for You):
  • produkti in storitve (Products and Services) – IGRAC olajšuje in spodbuja mednarodno izmenjavo podatkov in informacij o podzemni vodi po vsem svetu.
  • informacije (Information System) – Globalni informacijski sistem o podzemnih vodah (Global Groundwater Information System – GGIS) – kratka brošura o tem informacijskem sistemu kot pdf, povezava na spletno stran GGIS. Od leta 2021 je sestavni del informacijskega sistema kot spletni pregledovalnik kartograskih prikazov tudi prejšnji mreža za globalni monitoring podzemnih voda (Global Groundwater Monitoring Network – GGMN).
  • katalog podzemnih voda (Groundwater catalogue) – povezava na lastno spletno stran tega spletnega orodja.
  • video zapisi (Videos) – namenjeni različnim temam, povezanim s podzemno vodo, kot so odvzem podzemne vode, kakovost vode, prilagajanje podnebnim spremembam itd.
  • Viri za prenos s spleta (Downloads) – lahko izbiramo vire gelde na tematiko, regijo sveta in vrsto vira.
 4. Nekaj dejstev o podzemnih vodah (What is Groundwater?):
 5. Novice (News) in dogodki (Events). Možno je naročanje na glasilo (Newsletter).

URL: https://www.un-igrac.org/