UNESCO Land Subsidence International Initiative


Unescova mednarodna pobuda za posedanje tal (LaSII) krepi znanstveno razumevanje in tehnično znanje, potrebno za prepoznavanje in opisovanje nevarnosti, povezanih z naravnim in antropogenim zniževanjem zemeljske površine.

Mednarodna pobuda LaSII spodbuja in olajšuje mednarodno izmenjavo informacij v zvezi z oblikovanjem, izvajanjem in vrednotenjem ocen tveganja in ukrepov za ublažitev ter opredelitvijo strategij upravljanja virov, ki podpirajo trajnostni razvoj na območjih, ki so izpostavljena zniževanju zemeljske površine.

Na spletnih straneh te mednarodne pobude so na razpolago rsazlične vsebine, med njimi zborniki mednarodnih posvetovanj o posedanju tal (International Symposium Proceedings), različne karte (Maps): Globalni zemljevid dovzetnosti za ugrezanje (posedanje) tal in Interaktivni zemljevid območij ugrezanja (posedanja) tal.

Omenjeni karti sta bili objavljeni v članku: Herrera-Garcia G, Ezquerro R, Tomas M et al. (2021) Mapping the global threat of land subsidence, Science 371 (6524), 34-36, https://org.doi/10.1126/science.abb8549.

URL: https://www.landsubsidence-unesco.org/