Choi, Shin, Kim et al. (Eds.) (2023) Water security and cities : integrated urban water management.


Choi SH, Shin E, Kim D et al. (Eds.) (2023) Water security and cities : integrated urban water management. Global Water Security Issues 4, UNESCO Publishing, Paris & International Centre for water Security and Sustainable Management, Daejon, South Korea, 273p. – open access pdf – CC BY SA 3.0 IGO

Short Summary (kratki povzetek):

Voda za mesta
Ker več kot 50 % svetovnega prebivalstva že živi v mestnih območjih, se mesta vse bolj soočajo z izzivi pri zagotavljanju več vode za rastoče mestno prebivalstvo. Da bi se spoprijeli s temi izzivi, je potreben celosten pristop v okviru celostnega upravljanja voda v mestih (Integrated Urban water Management – IUWM).

Celostno upravljanje voda v mestih je pristop k upravljanju celotne urbane vode na celovit način – ključ do doseganja trajnost virov in storitev. Tako upravljanje vključuje: sistematično upoštevanje različnih razsežnosti vode, vključno z viri površinskih in podzemnih voda, kakovostjo in količinska vprašanja; dejstvo, da je voda sistem in sestavni del, ki je v interakciji z drugimi sistemi; in medsebojne odnose med vodo ter družbenim in gospodarskim razvojem. (Opredelitev pojma “Integrated Urban Water Management“ kot je uporabljena v Unescovi seriji Urban Water Series, 2007-2012).

Pričujoča četrta številka serije Global Water Security Issues (GWSI) se osredotoča na “Varnost preskrbe z vodo in mesta: Celostno upravljanje voda v mestih” in opisuje različne možnosti in aplikacije pristopa IUWM, da bi poudarila pomen celostnih pristopov k upravljanju z vodo v mestih za trajnost in odpornost mest. V tej publikaciji je predstavljen izbor praktičnih primerov izvajanja pristopov celostnega upravljanja voda v mestih za upravljanje voda v mestih.

URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388100