VOSviewer – Visualizing scientific landscapes


Prograsmo orodje VOSviewer je izdelal Center za znanstvene in tehnološke študije (Centre for Science and Technology Studies – CWTS) na Leidenski univerzi na Nizozemskem.

VOSviewer je programsko orodje za izdelavo in vizualizacijo bibliometričnih omrežij.

Ta omrežja lahko na primer vključujejo revije, raziskovalce ali posamezne publikacije in so lahko zgrajena na podlagi odnosov citiranja, bibliografskega povezovanja, socitiranja ali soavtorstva. VOSviewer ponuja tudi funkcionalnost za rudarjenje besedila, ki jo je mogoče uporabiti za konstruiranje in vizualizacijo omrežij soobstoja pomembnih izrazov, pridobljenih iz korpusa znanstvene literature.

V juniju 2024 je bila zadnja različica programa 1.6.20 (izdana 31. oktobra 2023)- povezava na spletno stran za naložitev te različice VOSviewer.

Kratek prispevek v Wikipedii o programskih orodjih za bilbiometrične raziskave.

Glavni poudarki programskega orodja VOSviewer so:

podatki:

  • Web of Science, Scopus, Dimensions, Lens in PubMed. Na podlagi podatkov, prenesenih iz Web of Science, Scopus, Dimensions in Lens, je mogoče ustvariti omrežja soavtorstva, omrežja, ki temeljijo na citatih, in omrežja sočasnega pojavljanja. Mreže soavtorstva in mreže soobjavljanja je mogoče ustvariti tudi na podlagi podatkov PubMed.
  • Crossref, Europe PMC in OpenAlex. Mreže je mogoče ustvariti tudi na podlagi podatkov, pridobljenih prek vmesnikov API portalov Crossref, Europe PMC in OpenAlex. Te API-je je mogoče interaktivno poizvedovati v programu VOSviewer.
  • Semantic Scholar, OpenCitations in WikiData. Za določen niz DOI je mogoče ustvariti tudi omrežja na podlagi podatkov, pridobljenih prek API-jev Semantic Scholar, OpenCitations in WikiData.

vizualizacija:

  • Povečevanje in pomikanje. Vizualizacije bibliometričnih omrežij je mogoče podrobno raziskati s funkcijo povečave in pomikanja, podobno kot na primer pri Google Maps. Pametni algoritem za označevanje preprečuje medsebojno prekrivanje oznak.
  • Vizualizacije gostote in prekrivanja. Vizualizacije gostote omogočajo hiter pregled glavnih področij v bibliometričnem omrežju. Vizualizacije prekrivanja se lahko na primer uporabijo za prikaz razvoja skozi čas.
  • Zaslonske slike. Zaslonske slike vizualizacij bibliometričnih omrežij je mogoče ustvariti v visoki ločljivosti in jih shraniti v številnih priljubljenih grafičnih datotečnih formatih, tako bitnih kot vektorskih.

tehnike:

  • Napredne tehnike postavitve in združevanja v grozde. Na voljo so najsodobnejše tehnike za postavitev in združevanje omrežij. Rezultate postavitve in združevanja v grozde je mogoče natančno prilagoditi z uporabo različnih parametrov.
  • Tehnike obdelave naravnega jezika. Na voljo so tehnike obdelave naravnega jezika za ustvarjanje omrežij sočasnega pojavljanja izrazov na podlagi besedilnih podatkov v angleškem jeziku. Ustrezne in neustrezne izraze je mogoče razlikovati algoritmično.
  • Ustvarjanje bibliometričnih omrežij. Za ustvarjanje bibliometričnih omrežij (npr. soavtorstva, bibliografskega povezovanja in omrežij socitiranja) so na voljo številne napredne funkcije. Vpliv publikacij z veliko avtorji, veliko citati ali veliko referencami je na primer mogoče zmanjšati z uporabo pristopa štetja deležev. Čiščenje podatkov se lahko izvede z uporabo tezavrskih datotek.

Programsko orodje se vse pogosteje uporablja pri bilbiometričnih analizah raznovrstnih področij raziskovanja in velik del grafičnih elementov v takih člankih je ustvarjenih s tem programskim orodjem.

URL: https://www.vosviewer.com/