Stanje umetne inteligence v začetku leta 2024: Sprejetje generativne umetne inteligence se bo povečalo in začelo ustvarjati vrednost (McKinsey QuantumBlack AI – 30. maj 2024)

Prispevek z rezultati raziskovalne ankete o tem, da so ob pospešenei uporabi generativne umetne inteligence (angl. Generative artifical intelligence) koristi njene uporabe merljive in da se tveganja netočnosti ob njeni uporabi zmanjšujejo. Vodilno vlogo pri tem ima majhna skupina najuspešnejših ponudnikov. Pdf prispevka je na voljo naročnikom.

Anketa je potekala v letu 2024 v okviru McKinseyevih globalnih anket (McKinsey Global Surveys). Rezultati ankete govorijo o povečanju uporabe generativne umetne inteligence v podjetjih in to prav na področjih, kjer lahko ustvari največjo vrednost zanje. Podrobneje so predstavljena posamezna področja (tehnologija, energija in materiali, finančne storitve, mediji in telekomunikacije, potrošniško blago in maloprodaja, napredna industrija, poslovne, pravne in strokovne storitve, zdravstveno varstvo, farmacevtski izdelki in medicinski izdelki) in delež digitalnega proračuna, ki ga namenjajo tej tehnologiji v povprečju in na posameznem področju. Prispevek nato obravnava smiselno zmanjšanje svojih stroškov zaradi uporabe generativne umetne inteligence pri njeni uporabi na različnih področjih (trženje in prodaja, tveganja, pravna vprašanja in skladnost, človeški viri, razvoj izdelkov ali storitev, upravljanje dobavne verige in zalog, delovanje storitev, informacijske tehnologije, inženiring programske opreme, druge funkcije podjetja).

Prispevek v drugem delu obravnava najbolj prepoznana tveganja ob uporabi generativne umetne inteligence. Med obravnavana tveganja prispevek uvršča: netočnost, kršitev intelektualne lastnine, kibernetska varnost, zasebnost oseb/posameznikov, skladnost s predpisi, razložljivost, pravičnost in poštenost, premestitev delovne sile, ugled organizacije, nacionalna varnost, vpliv na okolje, politična stabilnost, fizična varnost, nič od navedenega. Za anketirana podjetja je najbolj relevantno tveganje netočnost in nato tudi kršitev intelektualne lastnine, tretje tveganje je z nad polovico pozitivnih odgovor kibernetska varnost. Podana je tudi primerjava med rezultati ankete v letu 2023 in 2024.

Prispevek zaključi z obravnavo izkoriščanja zmogljivosti generativne umetne inteligence po posameznih področjih, ter tudi v kolikšnem času so anketiranci odgovorili, da lahko začnejo uporabljati to tehnologijo.

Zelo zanimiv prispevek o tej novi tehnologiji, njeni dejanski uporabni vrednosti in z njo povezanih tveganjih.

URL: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai