Mednarodna agencija za energijo (International Energy Agency – IEA)

Poslanstvo Mednarodne agencije za energijo je sodelovanje z vladami in industrijo pri oblikovanju varne in trajnostne energetske prihodnosti za vse.

Na spletnih straneh IEA ponuja informacije na petih področjih:

 1. Energetski sistemi:
 2. Tematike: Obravnavane so zelo različne tematike, med drugim tudi:
  • dostop do energije (Energy Access – doseganje sodobne energije za vse do leta 2030 se zdi malo verjetno)
  • energetska učinkovitost (Energy Efficiency – prvo “gorivo” trajnostnega svetovnega energetskega sistema)
  • energetska varnost (Energy Security – zanesljiv in cenovno dostopen dostop do vseh goriv in virov energije)
  • energija in voda (Energy and Water – raziskovanje soodvisnosti dveh ključnih virov)
  • globalni pregled energetskega prehoda (Global Energy Transitions Stocktake – spremljanje napredka pri uresničevanju Pariškega sporazuma)
  • kritični minerali (Critical Minerals – o vlogi kritičnih mineralov pri prehodu na čisto energijo)
  • neto ničelni izpusti (Net Zero Emissions – tekma do ničle ─ pospeševanje prehoda na čisto energijo)
  • podnebne spremembe (Climate Change – energetski sektor je osrednjega pomena v prizadevanjih za boj proti globalnemu segrevanju)
  • subvencije za energijo (Energy Subsidies – spremljanje vpliva subvencij za fosilna goriva)
Slika. Vrednost subvencij za fosilna goriva po gorivih v 25 največjih državah, 2022 (vir: IEA (2023), Value of fossil-fuel subsidies by fuel in the top 25 countries, 2022, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/value-of-fossil-fuel-subsidies-by-fuel-in-the-top-25-countries-2022, Licence: CC BY 4.0).
 1. svetovna energetska kriza (Global Energy Crisis – o tem, kako se je začela energetska kriza, kako svetovni energetski trgi vplivajo na naše vsakdanje življenje in kaj v zvezi s tem počnejo vlade)
 2. varčevanje z energijo (Saving Energy – o tem, kaj lahko storimo za manjšo porabo energije in nižje račune)
 3. Vključevanje obnovljivih virov energije (Renewable Integration – vključevanje večjih deležev spremenljivih obnovljivih virov energije je bistvenega pomena za razogljičenje elektroenergetskega sektorja)
 4. Države in regije: Podatki na svetovni, regionalni ali državni ravni o mešanici energetskih virov, emisijah, električni energiji, učinkovitosti in povpraševanju, obnovljivih virih energije, nafti, plinu in premogu.
 5. Podatki in statistike: Dosledni, natančni in pravočasni podatki in statistika o energiji so temeljnega pomena za razvoj uspešnih in učinkovitih nacionalnih energetskih politik ter ključni element dolgoročnega načrtovanja naložb v energetski sektor. V ta namen IEA zagotavlja najbolj verodostojen in izčrpen vir svetovnih podatkov o energiji na svetu.
 6. Poročila: IEA redno objavlja najraznovrstnejša poročila, ki so v veliki večini prosto dostopna (licenca CC BY 4.0). Poročila lahko iščemo po ključnih besedah, državah, regijah, tehnologiji, sektorjih, tematikah, mednarodnih programih, letnicah, licenci in jeziku.

URL: https://www.iea.org/