Aidinoff & Kaiser (2024) Novel Technologies and the Choices We Make: Historical Precedents for Managing Artificial Intelligence (Issues in Science and Technology – May 21, 2024)

Aidinoff, Marc, and David Kaiser. “Novel Technologies and the Choices We Make: Historical Precedents for Managing Artificial Intelligence.” Issues in Science and Technology (May 21, 2024) – https://doi.org/10.58875/BUXB2813

Umetna inteligenca potrebuje stalen in smiseln demokratični nadzor. Razumevanje zgodovine upravljanja zgodnjega kompleksa jedrskega orožja, nove biotehnologije in poligrafskega testiranja je lahko podlaga za današnje upravljanje umetne inteligence.

Poudarki za upravljavce umetne inteligence so naslednji:

  • Izziv upravljanja sistemov umetne inteligence se morda zdi zastrašujoč in brez primere, vendar zgodovina ponuja trdne primere prizadevanj za upravljanje transformativnih novih tehnologij. AVtorja v članku predstavljata načela, kako lahko znanstvena skupnost sodeluje z oblikovalci politik in skupnostmi pri razumevanju, ocenjevanju in odzivanju na tveganja, ki jih predstavljajo tehnologije umetne inteligence.
  • Jedrska znanost ponuja svarilno zgodbo: pretirana tajnost je pospešila oboroževalno tekmo in
    povojni sistem klasifikacije in nadzora je onemogočil legitimne raziskovalne poizvedbe, oviral je odgovorne naložbe zasebnega sektorja in zadušil politično razpravo.
  • V sedemdesetih letih 20. stoletja so se biologi, ki so se zavedali tveganj novih biotehnoloških zmogljivosti, organizirali, da bi vzpostavili priporočila za urejanje raziskav rekombinantne DNK. Ta priporočila so postala osnova za uradne smernice, o katerih so nato na javnih forumih razpravljale in jih preučevale različne zainteresirane strani in tako oblikovali lokalne predpise po vseh Združenih državah Amerike.
  • Poligraf je bil izumljen v dvajsetih letih 20. stoletja in se je kljub pomanjkljivostim in nezanesljivosti nekontrolirano razširil v naslednjih desetletjih. Sodišča so si ad hoc prizadevala, da bi poligrafijo potisnila na obrobje kazenskega pravosodja, vendar je tehnologija našla svoje uporabnike tudi zunaj uradnih pravnih okvirov.
  • Tri načela, po katerih naj bi znanstveniki prispevali k današnjemu upravljanju umetne inteligence: 1) samonadzor ni dovolj; 2) nadzor mora presegati okvire raziskovalne skupnosti in 3) nujni so ponavljajoči se pregledi.

URL: https://issues.org/ai-governance-history-aidinoff-kaiser/