Veliki jezikovni modeli – Glosar NVIDIA

Veliki jezikovni modeli (Large language models – LLM) so algoritmi globokega učenja, ki lahko prepoznavajo, povzemajo, prevajajo, napovedujejo in ustvarjajo vsebino z uporabo zelo velikih zbirk podatkov.

Prispevek razloži, kaj so to veliki jezikovni modeli, njihovo pomembnost, navede primere teh modelov, ki se lahko uporabljajo za:

  • Ustvarjanje (npr. pisanje zgodb, ustvarjanje marketinških vsebin)
  • Povzemanje (npr. pravno parafraziranje, povzemanje zapiskov s sestankov)
  • Prevajanje (npr. med jeziki, pretvorba besedila v kodo)
  • Klasifikacija (npr. klasifikacija toksičnosti, analiza čustev)
  • Klepetalni robot (npr. Q+A z odprto domeno, virtualni pomočniki) (angl. Chatbot)

Nadalje prispevek razloži njihovo delovanje in opiše izzive, ki stojijo pred njimi.

URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/large-language-models/