Virtualni digitalni pomočnik – Glosar NVIDIA

Virtualni digitalni pomočnik je program, ki razume naravni jezik in lahko na podlagi glasovnih ukazov odgovarja na vprašanja ali opravlja naloge.

Prispevek najpre razloži, kaj je to virtualni pomočnik (angl. virtual assistant), razmerje do pogovorne umetne inteligence (angl. conversational AI) in kako deluje ta vrsta umetne inteligence:

i) avtomatsko prepoznavanje govora (angl. automatic speech recognition) oz. pretvarjanje govora v besedilo (angl. speech-to-text – STT)

ii) procesiranje naravnega jezika (angl. natural language processing)

iii) sintetiziranje govora (angl. speech synthesis) oz. pretvarjanje besedila v govor (angl. text-to-speech).

URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/virtual-assistant/