Generativna umetna inteligenca – Glosar NVIDIA

Generativna umetna inteligenca uporabnikom omogoča hitro ustvarjanje nove vsebine na podlagi različnih vhodnih podatkov. Vhodi in izhodi teh modelov lahko vključujejo besedilo, slike, zvoke, animacijo, 3D modele ali druge vrste podatkov.

Poučen prispevek, ki za področje generativne umetne inteligence odgovarja na vprašanja:

  • Kako deluje generativna umetna inteligenca?
  • Kako oceniti generativne modele umetne inteligence? – za njih velja kakovost, raznolikost in hitrost.
  • Kako razviti generativne modele umetne inteligence?
  • Kakšne so aplikacije generativne umetne inteligence? – lahko jih delimo na 3 skupine: jezikovne, vizualne in zvočne.
  • Kakšni so izzivi generativne umetne inteligence?
  • Kakšne so prednosti generativne umetne inteligence?

URL: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/generative-ai/