SAP – poslovna programska oprema


Programsko orodje SAP je lahko osnova poslovno informacijskega sistema srednjih in velikih podjetij.

Univerza v Ljubljani (UL) se je leta 2019 lotila prenove svojega poslovno informacijskega sistema in vstopila v projekt APIS (Akademski poslovno-informacijski sistem) (STAznanost, 2019; STAkrog, 2019). S to odločitvijo Univerza v Ljubljani vstopa v krog elitnih svetovnih univerz, ki uporabljajo ta sistem (Sapphir, 2019).

SAP ponuja tudi različna orodja kot pomoč pri doseganju ciljev kot je delovanje brez izpustov (zero emissions), brez odpadkov (zero waste) in z ničelno neenakostjo (zero inequality) – povezana so v SAP Cloud for Sustainable Enterprises. S to storitvijo lahko beležimo svoje trajnostne cilje, poročamo o njih in ukrepamo v zvezi z njimi. Rešitve SAP Sustainability obsegajo naslednje možnosti:

  1. Trajnostne rešitve in poročanje ESG (SAP Sustainability Control Tower) – omogoča zanesljivo poročanje ESG (Environmental, Social, and Governance – nefinančno poročanje).
  2. Rešitve v zvezi s podnebnimi ukrepi – za zmanjševanje ogljičnega odtisa celotne vrednostne verige uporabnika te programske rešitve (izpusti obsega 1 do 3) na podlagi dejanskih poslovnih transkacij. SAP ponuja rešitve:
  3. Rešitve za krožno gospodarstvo za izgradnjo regenerativnega podjetja – trajnostna dobavna veriga, upravljanje dobavne verige, logistika dobavne verige, upravljanje življenjskega cikla izdelka, CRM, upravljanje porabe in poslovna mreža.
  4. Rešitve za družbeno odgovornost – razumeti vplive delovanja podjetja na ljudi in družbo.
  5. Trajnostne nabave – dosegati cilje na področju nabav in trajnosti s prehodom s cenovno ugodne nabave na trajnostno usmerjeno nabavo.
  6. Priprava podatkov na poročanje, skladno z Evropsko direktivo o družbeno odgovornem poročanju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive).

URL: https://www.sap.com/