Sievo – orodje za analitiko nabave podjetja


Programsko orodje za visoko kakovostno analitiko nabave v podjetju.

Orodje Sievo ponuja različne rešitve, med drugim tudi:

  1. Analiza porabe (Spend Analysis) – Podatke o porabi podjetja lahko preoblikujete v strateške odločitve in ponujajo podjetju oprijemljivo prednost pred drugimi, ker pridobijo preglednost svojih nabav v realnem času.
  2. Življenjski cikel prihrankov (Savings Lifecycle) – Spremljanje lastnih varčevalnih pobud od ideje do njihovega uresničitve ter spodbujanje višjih dejanskih prihrankov v podjetju in omogočanje finančne preglednosti.
  3. Analitika trajnosti (Sustainability Analytics) – Omogoča stalno izboljšanje družbene odgovornosti podjetja (Corporate Social Responsability – CSR): lastnih okoljskih ciljev, ciljev na področju delavskih in človekovih pravic, etike in trajnostnih ciljev na osnovi analize dobavne verige podjetja.
  4. Analitika CO2 (CO2 Analytics) – Izmera, poročanje in razumevanje svojih izpustov zaradi lastne dejavnosti
  5. Napoved gibanja stroškov materialov (Materials Forecasting) – Vpogled v prihodnje cene nabavnih materialov in s tem možnost zagotavljanje donosnosti podjetja tudi v prihodnosti.

URL: https://sievo.com/