Climate Chance


Climate Chance združuje posamezne člane, osebnosti, ki so priznani kot vplivni akterji na področju podnebja, biotske raznovrstnosti in dezertifikacije ter predstavljajo 9 glavnih skupin, ki jih priznava Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC).

Climate Change mobilizira in združuje lokalne akterje za okrepitev ukrepov za zmanjševanje posledic podnebnih sprememb.

Spletne strani v francoskem in angleškem jeziku prinašajo številne zanimivosti:

 • Informacije (Get informed) – Portal ukrepov, ki jih izvajajo lokalne vlade, podjetja in organizacije civilne družbe na lokalni ravni, zbira širok nabor virov in dobrih praks za nedržavne akterje na svetovni ravni in s strani nedržavnih akterjev. Portal ponuja tri posebna orodja: kartografijo, knjižnico in akcijski program – prinašajo:
  • Kartografski pregled aktivnosti (Cartography-for-action) – Svetovni ogled pobud, povezanih s podnebnimi vprašanji in vprašanji biotske raznovrstnosti, ki jih vodijo nedržavni akterji in jih je opredelila organizacija Climate Chance: najboljše prakse in študije primerov.
  • Akcijski načrt (Agenda of action) – Mednarodni načrt, povezan s podnebnimi vprašanji in vprašanji biotske raznovrstnosti. Oglejte si naslednje dogodke!
  • Knjižnica ukrepov (Library of action) – Izbor virov: analitična poročila, uradna besedila, kratke informacije itd. o vprašanjih podnebja in biotske raznovrstnosti.
  • Revije eMag (eMag magazines) – Številke revije eMag o podnebnih ukrepih v Afriki in prilagajanju v Evropi, ki so bile objavljene od leta 2023.
  • Novice (News) – Vse novice in nove informacije o podnebnih vprašanjih, ki jih je izbrala organizacija Climate Chance: dogodki / spletni seminarji, publikacije / ukrepi naših članov in koalicij … lahko jih izbiramo po sektorjih (kmetijstvo, gozdarstvo in druge rabe tal – gradbeništvo – energija – industrija – mobilnost – gospodarjenje z odpadki) in temah (prilagajanje – biodiverziteta – krožnost – finance – blaženje posledic).
  • Glasila (Newsletter) – Vsa najnovejša glasila, vse nedavne novice in tekoči projekti Climate Chance.
 • Vpogled (Get insights) – Observatorij za podnebne priložnosti vsako leto analizira in sintetizira podnebne ukrepe lokalnih oblasti, podjetij, civilne družbe in finančnih akterjev, in sicer v globalnem pregledu in tudi med letom s sektorskimi študijami primerov o državah, regijah, mestih ali celo projektih – prinaša:
 • Vključitev (Get involved) – Srečanja na vrhu, trenutki zbliževanja naše skupnosti akterjev, so priložnost, da na mednarodnem prizorišču predstavimo skupne predloge. Mobilizacija se nadaljuje skozi vse leto: eMagi, koalicije, delovne skupine itd. Leta 2022 je organizacija Climate Chance ustanovila mednarodno koalicijo “Koridorji biotske raznovrstnosti v Afriki”.

URL: https://www.climate-chance.org/en/