Greenhouse Gas Protocol


About Us (prevod):

Protokol o toplogrednih plinih (Greenhouse Gas Protocol – GHG Protocol) zagotavlja standarde, smernice, orodja in usposabljanje za podjetja in vlade za merjenje in upravljanje emisij, ki segrevajo podnebje.

Protokol o toplogrednih plinih (Greenhouse Gas Protocol – GHG Protocol) vzpostavlja celovite globalne standardizirane okvire za merjenje in upravljanje emisij toplogrednih plinov (TGP) iz dejavnosti zasebnega in javnega sektorja, vrednostnih verig in blažilnih ukrepov. Na podlagi 20-letnega partnerstva med Svetovnim inštitutom za vire (World Resouces Institute – WRI) in Svetovnim poslovnim svetom za trajnostni razvoj (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) protokol GHG sodeluje z vladami, industrijskimi združenji, nevladnimi organizacijami, podjetji in drugimi organizacijami.

Spletna stran GHG Protocol ponuja številne uporabne vsebine:

  • Standardi (Standards) – Protokol o toplogrednih plinih predstavlja najbolj razširjene svetovne standarde za obračunavanje toplogrednih plinov. Več kot 9 od 10 podjetij s spiska Fortune 500 uporablja standarde Protokola o toplogrednih plinih.
  • Smernice (Guidance) – Protokol o toplogrednih plinih razvija smernice za zagotavljanje jasnosti, kako lahko posamezni sektorji uporabljajo standarde Protokola o toplogrednih plinih.
  • Preračunska orodja in smernice (Calculation tools) – Orodja protokola o toplogrednih plinih omogočajo podjetjem in mestom, da pripravijo celovite in zanesljive popise svojih emisij toplogrednih plinov, državam in mestom pa pomagajo spremljati napredek pri doseganju njihovih podnebnih ciljev.
  • Dogodki (Events) – prikazuje prihajajoče in pretekle dogodke v organizaciji/izvedbi Protokola o toplogrednih plinih
  • Priložnosti e-učenja (Online learning) – Protokol o toplogrednih plinih ponuja več spletnih učnih rešitev, ki zaposlenim strokovnjakom omogočajo, da se seznanijo z najbolj razširjenimi svetovnimi standardi za obračunavanje toplogrednih plinov.
  • Novice (News) – kratke novice v obliki bloga.
  • Pregledne storitve (Review service) – Znak “Built on GHG Protocol” prepoznava računovodske vire, ki so v skladu s standardi Protokola o toplogrednih plinih.

Kaj so emisije obsega 1, 2 in 3? Več o tem tudi na Wikipedii kot dela razlage o ogljičnem odtisu.

Protokol o toplogrednih plinih (GHG) je svetovno najbolj razširjen standard za obračunavanje toplogrednih plinov. Od leta 2001 vlade, nevladne organizacije in podjetja uporabljajo njegova načela pri obračunavanju emisij toplogrednih plinov.

V skladu z njihovim poročilom, Corporate Value Chain Accounting Reporting Standard (Standard za poročanje o računovodski verigi podjetij), lahko emisije toplogrednih plinov razvrstimo v tri “področja”.

Izpusti iz obsega 1 (Scope 1 emissions) so tiste, ki izvirajo neposredno iz lastnih in nadzorovanih virov podjetja (kot so proizvodni obrati in prevozna vozila).

Izpusti iz obsega 2 (Scope 2 emissions) so izpusti iz objektov, ki zagotavljajo energijo, ki jo kupi in porabi podjetje, znani so tudi kot posredni izpusti.

Izpusti iz obsega 3 (Scope 3 emissions) izvirajo zunaj podjetja, na primer iz drugih podjetij v dobavni verigi ali od končnih uporabnikov.

Medtem ko so toplogredni plini, kot so emisije CO2, že nekaj časa standardni trajnostni ključni kazalniki uspešnosti podjetja na področju trajnostnega razvoja in nefinančnega poročanja, so izpusti iz obsega 3 bolj nejasen ukrep, ki daleč presega izpusate samega podjetja.

Kratek video, kako obvladati izpuste iz obsega 3 (9:47). Večina izpustov podjetja namreč izhaja iz dobavne verige podjetja.

URL: https://ghgprotocol.org/