Climate X – Global Climate Risk Data & Analytics


Spletna platforma, ki organizacijam po svetu pomaga, da postanejo bolj odporne na vplive prihodnjih podnebnih sprememb, tako da na (mikro) ravni njihovega premoženja (finančnega in fizičnega premoženja – angl. assets) količinsko opredeli verjetnost in resnost vremenskih dogodkov za varnost tega premoženja desetletja pred njihovim pojavom.

Climate X Spectra – Nagrajena programska oprema za analizo podnebnih tveganj. Orodje omogoča izdelavo ocene fizičnega tveganja za posamezno lokacijo in podnebju prilagojene napovedi tveganih vrednosti (Value-at-Risk – VaR & climate-adjusted Value-at-Risk – cVaR) od danes do leta 2100 v skladu z razvojnimi scenariji (Representative Concentration Pathways / Shared Socioeconomic Pathways – RCP/SSP) za kartiranje obstoječih in prihodnjih tveganj.

Climate X Adapt – Programska oprema, s katero v nekaj minutah prepoznate potrebe po investicijskih izdatkih za prilagajanje podnebnim spremembam brez odvisnosti od tretjih rešitev. Tradicionalne ocene na kraju samem zahtevajo čas in vire, kar je zamudno in lahko zelo drago. Climate X Adapt omogoča takojšen dostop do podatkov o podnebnih tveganjih na ravni premoženja in napoveduje donosnost naložb (Return on Investment – RoI) za načrtovanje in izvajanje prilagoditvenih rešitev na podnebne spremembe.

URL: https://www.climate-x.com/