Okolje, družba, upravljanje = [Environmental, social, governance] : ESG. Fit media d.o.o., ISSN 2820-5502

Prva specializirana revija za trajnostni razvoj v Sloveniji ESG (Environmental, Social, Governance – okolje, družba, upravljanje) prinaša novosti, znanje in izkušnje, revijo izdaja kot mesečnik založnik Fit media d.o.o. iz Celja. Revijo problematiko trajnostnega razvoja komunicira v slovenskem, evropskem in globalnem kontekstu, predvsem se osredotoča na izzive in priložnosti konkretne prakse. Pred tem je revija ESG več kot 20 let izhajala kot revija za trajnostni razvoj EOL (do številke 172 – september 2022, s številko 173 – oktober 2022 se je preimenovala v ESG).

Na spletu je revija na voljo kot pdf na povezavi https://www.zelenaslovenija.si/revija-esg/arhiv-vseh-izdaj-revije-esg/.

Prispevki v reviji so razdeljeni v različne rubrike:

  • Novice članov Zelenega omrežja – Zeleno omrežje Slovenije odpira pot za povezovanje in komuniciranje o okoljskih in trajnostnih projektih, rešitvah, inovacijah in dosežkih. Izpostavlja trajnostne in okoljske dosežke organizacij, njihove zelene izdelke in storitve ter odkriva njihove konkretne korake na poti k okoljsko in družbeno odgovornemu delovanju.
  • Okolje (Environment)
  • Družba (Society)
  • Upravljanje (Governance)

URL: https://www.zelenaslovenija.si/revija-esg/COBIB.SI