Naš stik: revija slovenskega elektrogospodarstva. Elektro-Slovenija (ELES), Ljubljana. eISSN 2536-4103


Revija Naš stik je specializirana revija z dolgoletno tradicijo, namenjena predvsem spremljanju dogajanj v slovenskem elektrogospodarstvu in širši energetiki. Izhaja 6x na leto. Vsebinsko je osrednja pozornost v reviji namenjena obravnavi ključnih razvojnih vprašanj, predstavitvi elektroenergetskih projektov, dosežkov posameznih podjetij in njihovih zaposlenih. Revija je tudi edini vir kronoloških zapisov osrednjih dogodkov v elektrogospodarstvu.

Arhiv vseh izdanih številk revije je kot podf na voljo na povezavi https://www.nas-stik.si/revija.

Revija objavlja prispevke z različnih področij (rubrik):

 • Iz energetskih okolij
 • Pogovor
 • Portret
 • Aktualno
 • Fokus
 • E-mobilnost
 • Pod drobnogledom
 • V številkah
 • Trenutek
 • Zanimivosti iz sveta
 • Tuje izkušnje
 • Na obisku
 • Varčno z energijo
 • Primer dobre prakse
 • Spomini

URL: https://www.nas-stik.si/revijaCOBIB.SI