Odpravljanje onesnaževanja s plastiko. Nature Collection

Plastika je ključni del sodobnega življenja, vendar se vsako leto odvrže več deset milijonov ton plastičnih odpadkov, od katerih velik del na koncu konča v oceanu. Mikroplastiko so našli v najglobljih delih oceanov, na oddaljeni Antarktiki in lahko doseže celo stratosfero. Nanoplastika, ki je dovolj majhna, da lahko vstopi v krvni obtok, je zdaj vseprisotna v zraku, vodi in zemlji.

V tej zbirki so objavljeni odprto dostopni prispevki o (mikro)plastičnem onesnaževanju, s posebnim poudarkom na zmanjševanju plastičnih odpadkov v okolju, kar bo sovpadalo s prihajajočo zavezujočo pogodbo ZN o odpravi onesnaževanja s plastiko, ki bo sprejeta leta 2024. V zbirki bodo študije opazovanja in modeliranja, ki razumejo obseg, porazdelitev in učinke (mikro)plastičnega onesnaževanja, ter študije in mnenja o prehodu na bolj trajnostno uporabo plastike.

Ta zbirka podpira in krepi raziskave, ki so neposredno povezane s cilji trajnostnega razvoja: SDG3 – Zdravje in dobro počutje, SDG 6 – Čista voda in sanitarna ureditev, SDG 12 – Odgovorna poraba in proizvodnja, SDG 14 – Življenje v vodi, in SDG 15 – Življenje na kopnem.

URL: https://www.nature.com/collections/gfhbbiifdf