Odstranjevanje, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida. Nature Collection

Odstranjevanje ogljikovega dioksida (Carbon Dioxide Removal – CDR) ter zajemanje in shranjevanje ogljika (Carbon Capture and Storage – CCS) sta dve različni možnosti za doseganje podnebnih ciljev z zmanjšanjem koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju. Metode odstranjevanja ogljikovega dioksida vključujejo zajemanje ogljikovega dioksida neposredno iz ozračja, da bi ga shranili na kopnem, v oceanih ali geoloških formacijah. Metode vključujejo upravljanje zemljišč, kot sta pogozdovanje in ponovno pogozdovanje ali izboljšano preperevanje kamnin, ali tehnološke metode, kot sta neposredno zajemanje in shranjevanje ogljika v zraku. Nasprotno pa je zajemanje in shranjevanje ogljika opredeljeno kot zajemanje emisij ogljika iz elektrarn in industrijskih procesov, preden vstopijo v ozračje.

V tej zbirki, ki zajema iz objav različnih revij skupine Nature (gre za revije Communications Earth & Environment, Communications Engineering, Nature Communications, in Scientific Reports), so zbrane študije, ki obravnavajo nove in obstoječe metode odstranjevanja ogljikovega dioksida ter zajemanja in shranjevanja ogljika ter njihove možnosti za razširitev, vključno s ključnimi vprašanji o času, lokaciji in stroških. Dobrodošli so tudi članki o metodologijah, ki merijo in preverjajo vpliv na podnebje in okolje ter raziskujejo dojemanje javnosti.

Ta zbirka podpira in krepi raziskave, ki so neposredno povezane s 13. ciljem trajnostnega razvoja – podnebni ukrepi.

URL: https://www.nature.com/collections/cbheecihjh