Microplastic levels in Antarctica ‘even worse than previously thought’ (yahoo/news – April 15, 2024)

URL: https://www.yahoo.com/news/microplastic-antarctica-levels-worse-than-thought-132119484.html

Raziskovalci, ki preučujejo oddaljeno Weddellovo morje na Antarktiki, so zaznali veliko manjše delce kot v prejšnjih študijah. Prispevek temelji na študiji: Leistenschneider et al. (2024) Unveiling high concentrations of small microplastics (11–500 μm) in surface water samples from the southern Weddell Sea off Antarctica, Science of The Total Environmenbt 927, 172124, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172124 – open access pdf.