Climate Reanalyzer


About (prevod):

Climate Reanalyzer je začel delovati v začetku leta 2012 kot platforma za vizualizacijo modelov podnebnih in vremenskih napovedi. Vsebina spletnega mesta je razdeljena v tri splošne kategorije: Vremenske napovedi (Weather Forecasts), Podnebni podatki (Climate Data)in Raziskovalna orodja (Research Tools). Strani v prvih dveh skupinah so najpreprostejše za uporabo in vključujejo zemljevide, animacije zemljevidov in interaktivne grafikone časovnih vrst (z možnostjo izvoza podatkov). Raziskovalna orodja vključujejo strani za ustvarjanje lastnih zemljevidov, časovnih vrst in linearnih korelacij iz mesečnih podnebnih analiz, mrežnih podatkov in podnebnih modelov. Viri podatkov in informacije so na voljo na dnu vsake strani.

Climate Reanalyzer omogoča vizualizacijo obstoječih javno dostopnih zbirk podatkov in modelov. To spletno mesto pripravlja Inštitut za podnebne spremembe (Climate Change Institute) na Univerzi Maine (University of Maine).

Spletna stran omogoča spremljanje številnih parametrov trenutnega vremena (Today’s Weather Maps), napovedi 8 parametrov za 1-3 dneve, 4-6 dni in 7-10 dni za različne dele sveta (Outlook Forecast Maps), za območje ZDA tudi urne napovedi vremena (Hourly Forecast maps) in tekoče satelitske posnetke (Latest U.S. Satellite Images).

vremenskih napovedi dnevnih klimatskih podatkov o:

  • temperaturah zraka na višini 2 metrov (Daily Surface Air Temperature) od leta 1940 do tekočega dneva in sicer za 6 območij (svet, severna polobla, južna polobla, Arktika, Antarktika, tropsko območje).
Vir: https://climatereanalyzer.org/clim/t2_daily/?dm_id=world (14. 4. 2024)
  • temperaturah površine morja (Daily Sea Surface Temperature) od leta 1981 do tekočega dneva in sicer za 2 območji (svet med 60 stopinj severne in 60 stopinj južne širine, severni Atlantski ocean)
Vir: https://climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/ (14. 4. 2024)
Vir: https://climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/maps/sst/world-wt3//2024/sst_world-wt3_2024_d103.png (14. 4. 2024)
  • dnevno razširitev morskega ledu (Daily Sea Ice Extent) od leta 1978 do tekočega dneva in sicer za dve območji (severna polobla, južna polobla)
Vir: https://climatereanalyzer.org/clim/seaice/ (14. 4. 2024)

ter mesečne temperature in padavine za območje ZDA (Monthly U.S. Temperature & Precipitation) in mesečne površinske temperature morja (Monthly Sea Surface Temperature).

Raziskovalna orodja (Research Tools) omogočajo izdelavo lastnih prikazov (zemljevidov) različnih podatkovnih nizov (reanalizirani podatki, podatki opazovanj NOAA in podnebnih modelov CMIP5 in CMIP6) in parametrov podnebja za izbrani del sveta in obdobje (Monthly Reanalysis Maps), tudi kot prikaz časovne vrste (Monthly Reanalysis Time Series) in prikazov korelacijskih zemljevidov med dvema nizoma podnebin parametrov (Monthly Reanalysis Correlation Maps).

Zadnji del spletne strani Climate Reanalyzer je namenjen prikazu podnebnih sprememb (Explore Climate Change) – zgodovinskim podatkom o podnebju in napovedanemu podnebju v prihodnosti, nedavnim podnebnim spremembam (na svetu, na Arktiki – predvsem zmanjševanje obsega ledu, kontinentalni del ZDA), pojavu El Niño in spremembam temperature površine morja v Pacifiškem oceanu, ter normalnim vrednostim štirih podnebnih spremenljivk za obdobje 1981-2010.

URL: https://climatereanalyzer.org/ – CC BY 4.0