Climate Action Tracker


About Climate Action Tracker (prevod):

Spremljevalec podnebnih ukrepov (tj. Climate Action Tracker) je neodvisen znanstveni projekt, ki spremlja podnebne ukrepe vlad in jih meri glede na cilj, dogovorjen v Pariškem sporazumu, da “zadržimo segrevanje precej pod 2 °C in si prizadevamo za omejitev segrevanja na 1,5 °C”. Projekt CAT je plod sodelovanja dveh organizacij, Climate Analytics in NewClimate Institute, ter to neodvisno analizo oblikovalcem politik zagotavlja že od leta 2009.

CAT količinsko opredeljuje in ocenjuje cilje, politike in ukrepe za blažitev podnebnih sprememb. Prav tako združuje ukrepe držav na globalno raven in s pomočjo podnebnega modela MAGICC določa verjetna povečanja temperature v 21. stoletju. CAT nadalje razvija sektorske analize, da bi prikazal potrebne poti za doseganje globalnih temperaturnih ciljev.

CAT spremlja 39 držav in EU, kar pokriva približno 85 % svetovnih emisij. CAT zajema vse največje onesnaževalce in reprezentativni vzorec manjših onesnaževalcev, ki skupaj pokrivajo približno 85 % svetovnih emisij in približno 70 % svetovnega prebivalstva. Nacionalni ukrepi, ki jih spremljamo, so:

  • Vpliv podnebnih politik in ukrepov na emisije: Vlada izvaja ali je sprejela politike in kako bodo te verjetno vplivale na nacionalne emisije v obdobju do leta 2030 in po možnosti tudi pozneje.
  • Vpliv zavez, ciljev in nacionalno določenih prispevkov (Nationally Determined Contribution – NDC) na nacionalne emisije v obdobju do leta 2030 in, kjer je to mogoče, tudi pozneje.
  • Primerljivost prizadevanj glede na pravični delež držav in modelirane domače poti: Ali vlada v primerjavi z drugimi državami prispeva svoj “pošteni delež” k svetovnim prizadevanjem za omejitev segrevanja v skladu s Pariškim sporazumom in ali so njena prizadevanja za blažitev podnebnih sprememb na njenem ozemlju v skladu z globalnimi potmi najmanjših stroškov.

CAT izračunava posledice globalnega segrevanja in vrzeli v emisijah. CAT ocenjuje skupna globalna prizadevanja nacionalnih zavez, obljub in trenutnih politik na področju:

  • Globalno segrevanje v 21. stoletju: Z uporabo modela ogljikovega cikla in podnebja MAGICC so analizirane poti globalnih emisij, skladne z vladnimi ukrepi, in predvidene posledice za podnebje.
  • Emisijska vrzel: Vrzel leta 2030 med ravnmi emisij, ki so potrebne za omejitev segrevanja pod 2 °C nad predindustrijsko ravnjo (in zmanjšanje segrevanja pod 1,5 °C do leta 2100), in emisijami, ki bodo predvidoma nastale na podlagi nacionalno določenih prispevkov (NDC), zavez in sedanjih politik.

Slovenija je obravnavana kot del Evropske unije (EU). Poročilo za EU (zadnje nosi datum 6. 2. 2024) je na voljo na tej povezavi. Ocena je trenutno žal – nezadostno (insufficient).

CAT posebej obravnava tudi:

  • mednarodni letalski promet (zadnji podatki so za 22. 9. 2022) – ocena je kritična nezadostna (critically insufficient): NDC (nacionalno dogovorjeni prispevki) s to oceno so daleč zunaj razpona “pravičnega deleža” države in sploh niso skladni z zadržanjem segrevanja pod 2 °C, kaj šele z močnejšo mejo 1,5 °C iz Pariškega sporazuma. Če bi bili vsi vladni NDC v tem razponu, bi segrevanje preseglo za svetovno raven 4 °C. Za sektorje ocena pomeni, da je cilj skladen s segrevanjem za več kot 4 °C, če bi vsi drugi sektorji uporabili enak pristop.
  • mednarodni pomorski transport (zadnji podatki so za 12. 10. 2023) – ocena je visoko nezadostna (highly insufficient): NDC (nacionalno dogovorjeni prispevki) s to oceno so zunaj razpona “pravičnega deleža” države in sploh niso skladni z zadržanjem segrevanja pod 2 °C, kaj šele z močnejšo mejo 1,5 °C iz Pariškega sporazuma. Če bi bili vsi vladni NDC v tem razponu, bi segrevanje doseglo med 3 °C in 4 °C. Za sektorje ocena pomeni, da je cilj skladen s segrevanjem med 3 °C in 4 °C, če bi vsi drugi sektorji uporabili enak pristop.

URL: https://climateactiontracker.org/