Ubierna & Santos (2023) How the Water Sector is contributing to global Net-Zero efforts. IAHR hydrolink 3/2023, 15-19

Ubierna M, Santos CD (2023) How the Water Sector is contributing to global Net-Zero efforts. IAHR hydrolink 3/2023, 15-19, https://www.iahr.org/library/infor?pid=29793

Abstract (prevod):

Vodni sektor ima ključno vlogo pri doseganju ciljev ničelnih emisij, kar poudarjajo globalne pobude, kot je Dirka do ničle, v okviru katere se več kot 65 vodilnih vodnih podjetij po vsem svetu zavezuje, da bodo dosegla ničelne emisije. Po ocenah 10 % svetovnih emisij toplogrednih plinov odpade na vodovodna podjetja, zato mora ta sektor prevzeti vodilno vlogo pri razogljičenju. Digitalne rešitve in tehnološki napredek omogočajo ukrepe in odločitve, podprte s podatki, za učinkovito zmanjšanje emisij v vodnem sektorju. Sodelovanje, financiranje in regulativne spodbude so ključni dejavniki za zmanjševanje emisij, ki ponazarjajo zavezanost sektorja podnebnim ukrepom. Za učinkovito zmanjšanje ogljičnega odtisa so bistvene natančne meritve in stalno sledenje emisijam, digitalne rešitve pa pospešujejo približevanje sektorja k ničelni neto prihodnosti.

Full paper: pdf. The online version of Hydrolink is open to non-members as part of the efforts of the association to disseminate and share knowledge.