Krystopowicz et al. (2023) Embedding low-carbon solutions into a water asset lifecycle. IAHR hydrolink 3/2023, 20-23

Krystopowicz N, Moorer I, Assem J, Knight N, Cohen P, Sauvaire J (2023) Embedding low-carbon solutions into a water asset lifecycle, IAHR hydrolink 3/2023, 20-23, https://www.iahr.org/library/infor?pid=29794

Abstract (prevod):

Ta članek vsebuje pregled nizkoogljičnih priložnosti v življenjskem ciklu vodnih virov, s poudarkom na industrijskem razsoljevanju (npr. za proizvodnjo zelenega vodika), ki temelji na naših izkušnjah pri delu s strankami po vsem svetu. Osredotočamo se na razsoljevanje, saj velja za ključno tehnologijo za zmanjšanje pomanjkanja vode in spodbujanje energetskega prehoda. Vendar pa so zaskrbljujoči visoka energetska intenzivnost, emisije toplogrednih plinov (GHG) in vplivi na okolje. Razsoljevanje pomembno prispeva k svetovnim emisijam toplogrednih plinov, ki se bodo po pričakovanjih še povečale, če ne bodo vključene nizkoogljične rešitve.

Full paper: pdf. The online version of Hydrolink is open to non-members as part of the efforts of the association to disseminate and share knowledge.