Slayter (2023) Water-dependency of the Paris Agreement. IAHR hydrolink 3/2023, 6-9

Slayter A (2023) Water-dependency of the Paris Agreement. IAHR Hydrolink, 3/2023, 6-9, https://www.iahr.org/library/infor?pid=29791

Abstract (prevod):

Cilj Pariškega sporazuma “zadržati dvig povprečne globalne temperature precej pod 2 °C nad predindustrijsko ravnjo in si prizadevati za omejitev dviga temperature na 1,5 °C nad predindustrijsko ravnjo” (člen 1) je ogrožen.

Full paper: pdf. The online version of Hydrolink is open to non-members as part of the efforts of the association to disseminate and share knowledge.