Schleiss et al. (2023) The energy crisis in Europe reveals the importance of reliable hydropower as a catalyst and enabler for the clean and safe energy transition. IAHR hydrolink 2/2023, 4-10

Schleiss AJ, Fry J-J, Morris M (2023) The energy crisis in Europe reveals the importance of reliable hydropower as a catalyst and enabler for the clean and safe energy transition. IAHR hydrolink 2/2023, 4-10, https://www.iahr.org/library/infor?pid=28041

Abstract (prevod):

Vodna energija ima v Evropi dolgo tradicijo, saj je v prvi polovici prejšnjega stoletja pomembno prispevala k blaginji in industrijskemu razvoju večine držav na celini. Danes je v povprečnem hidrološkem letu proizvedenih skoraj 650 TWh energije letno, ekonomsko izvedljiv hidroenergetski potencial v Evropi (vključno s Turčijo) pa je do zdaj izkoriščen približno 65 % (slika 1). Instalirana zmogljivost v Evropi, vključno s Turčijo, danes dosega skoraj 230 GW. Od leta 2013 letna hidroenergija in skupna inštalirana zmogljivost stagnirata blizu današnjih vrednosti. Opozoriti je treba, da na letno proizvodnjo hidroenergije načeloma vplivajo vsakoletne hidrološke razmere.

Full paper: pdf. The online version of Hydrolink is open to non-members as part of the efforts of the association to disseminate and share knowledge.