Bricker et al. (2023) Grid-scale pumped hydro energy storage for the low countries. IAHR hydrolink 2/2023, 16-20

Bricker JD, Nilsson H, Storli P-TS, Truijen DPK, de Kooning JDM, Laguna AJ, Terheiden K, Engel B, Goseberg N, Roleof Moll J (2023) Grid-scale pumped hydro energy storage for the low countries. IAHR hydrolink 2/2023, 16-20, https://www.iahr.org/library/infor?pid=28043

Abstract (prevod):

Prodor nestalnih obnovljivih virov energije v elektroenergetsko omrežje zahteva obsežno shranjevanje energije, da se zagotovi stabilnost omrežja. Črpalna hidroakumulacija energije (PHES) je med najbolj zrelimi, okolju prijaznimi in ekonomičnimi tehnologijami za shranjevanje energije, vendar je bila tradicionalno izvedljiva le na lokacijah z velikimi naravnimi topografskimi nakloni. Družba ALPHEUS to rešuje z razvojem reverzibilnih črpalnih turbin, ki so učinkovite pri nizkih višinah in delujejo med zaprtim notranjim bazenom (ki deluje kot zgornji ali spodnji rezervoar) in plitvim morjem ali jezerom.

Full paper: pdf. The online version of Hydrolink is open to non-members as part of the efforts of the association to disseminate and share knowledge.