Alive2green: Sustainability Handbook

About the Sustainability Handbook (prevod):

Priročnik o trajnostnem razvoju je v različnih oblikah obstajal zadnjih 14 let. Trenutno je to digitalna publikacija, ki zajema teme, ki temeljijo na ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov. Večina vsebine je strokovno pregledana, kar pomeni, da velja za odlično referenco o lokalnih in mednarodnih najboljših praksah in rešitvah, ki podpirajo cilje spodbujanja in krepitve trajnostnih okoljskih ciljev pri razvoju infrastrukture v Južni Afriki in drugod.

Potrjujejo ga različne organizacije, ki delujejo na področju gradnje in vodenja projektov, kot so Južnoafriški inštitut za gradbeništvo, Južnoafriški svet za arhitekturno stroko, Master Builders South Africa, Južnoafriško združenje za vetrno energijo, Južnoafriško združenje fotovoltaične industrije, Inštitut za vodo Južne Afrike in številne druge, članom teh organizacij pa se razdeli kot dragocen dodatek k njihovemu članstvu.

Skratka, gre za publikacijo, ki jo vodilni v sektorju grajenega okolja prejemajo, berejo in hranijo kot referenco. Prav tako se razpošilja neposredno ključnim ravnem vlade in ciljnim voditeljem podjetij z namenom izobraževanja, obveščanja in spodbujanja sodelovanja ter pretoka informacij in idej med temi podpornimi partnerji, vlado in zasebnimi podjetji, ki delujejo na tem kritičnem področju.

Priročnik je do aprila 2024 objavil 8 številk različnih avtorskih prispevkov na temo trajnostnega razvoja, zadnja številka (št. 8, januar 2024) je kot spletni pdf na voljo tukaj.

URL: https://sustainability-handbook.alive2green.co.za/about-us/