Meinel & Krohn (2022) Design Thinking in Education – Innovation Can Be Learned


Meinel C, Krohn T (Eds.) (2022) Design Thinking in Education, Springer Cham, 290 p. – COBIB.SI

Publisher’s About the Book (prevod):

Na novo osvetljuje pozitivne možnosti oblikovalskega razmišljanja v izobraževalnem sistemu.
Ponuja celovit pregled dejavnosti oblikovalskega razmišljanja na inštitutu Hasso Plattner v Nemčiji.
Predstavlja inovativne pristope k izobraževanju na različnih področjih in z različnih vidikov.

Izobraževanje potrebuje nove načine za pripravo posameznikov in družb na številne spreminjajoče se izzive v enaindvajsetem stoletju. V današnjem svetu, za katerega so značilni digitalizacija, vse večja hitrost in kompleksnost, se je oblikovalsko razmišljanje uveljavilo kot močan pristop k inovacijam, osredotočenim na človeka, ki lahko pomaga pri reševanju zapletenih problemov in usmerjanju sprememb na vseh področjih življenja. Oblike oblikovalskega mišljenja ne učijo le veščin, ki koristijo ljudem, saj širijo njihov “nabor orodij”, temveč ustvarjajo tudi afektivne in kognitivne rezultate.

Ta knjiga vključuje izkušnje, pristope in razmišljanja o oblikovalskem razmišljanju v izobraževanju z različnih vidikov priznanih strokovnjakov za oblikovalsko razmišljanje iz mreže inštituta Hasso Plattner in njegove šole oblikovalskega razmišljanja. Knjiga na podlagi primerov iz resničnega sveta ponuja vpogled v zahteve in protokole, ki jih lahko strokovnjaki s področja oblikovalskega mišljenja uporabijo za preoblikovanje svojega akademskega ali poklicnega ekosistema. Zanimiva bo za bralce, ki delajo v najrazličnejših izobraževalnih kontekstih ali se zanje zanimajo.