Puthalpet (2022) The Daunting Climate Change – Science, Impacts, Adaptation & Mitigation Strategies, Policy Responses


Pulthalpet JR (2022) The daunting climate change : science, impacts, adaptation and mitigation strategies, policy responses. BS Publication & CRC Press, 523 p. – COBIB.SI

Publisher’s Book Description (prevod):

Knjiga se začne s pregledom znanosti o podnebju. Obravnava znake segrevanja, vplive in posledice na več sektorjev – kopenske in obalne ekosisteme, vodne vire, oceanske sisteme, kmetijstvo, proizvodnjo hrane in prehransko varnost, zdravje in varnost ljudi, preživetje in revščino, prebivalstvo Arktike, nizko ležeče države itd. Razloženi so matematični modeli za napovedovanje prihodnjega podnebja in iz tega izhajajočih skrbi, svetovne izkušnje s prilagajanjem ter možnosti za prihodnje izvajanje. Obravnavani so pristopi za blažitev podnebnih sprememb, predvsem dekarbonizacija energetskega sektorja z razvojem in uporabo čistih/nizkoogljičnih virov energije ter izboljšanjem energetske učinkovitosti, in razvijajoči se sistemi geoinženiringa. Opisani so cene ogljika, ekonomsko orodje za zagotavljanje zmanjšanja emisij, in prehod na nizkoogljično gospodarstvo za spodbujanje trajnostne rasti. V prispevku so nazorno predstavljena nenehna svetovna prizadevanja pod okriljem ZN ali kako drugače vse do nedavnega Pariškega sporazuma, da bi se oblikovali politični odzivi za reševanje tega zanimivega, a zastrašujočega problema podnebnih sprememb.