pOZNavalec.si, Slovenija


O mediju:

Spletni medij pOZNavalec osvešča o trajnostnem razvoju in razvojnih tematikah doma in v tujini, bolj podrobno pa o ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

Ta kakovostni spletni medij prispeva k pluralnosti medijske krajine v Sloveniji, izdaja ga Društvo za Združene narode za Slovenijo.

Ni odveč poudariti, da ta spletni medij finančno podpira tudi Slovenska nacionalna komisija za UNESCO v okviru projekta UNESCO mladinska platforma.

Spletna stran je razdeljena na:

  • Domov – osnovna spletna stran z vsemi informacijami
  • Svet – prinaša lastne novice iz sveta in podaja pregled novic iz drugih medijev
  • Slovenija – prinaša lastne novice iz Slovenije in podaja pregled novic iz drugih medijev
  • Priložnosti – prinaša lastne novice o priložnostih na področju delovanja Združenih narodov v Sloveniji in podaja pregled novic iz drugih medijev
  • Dogodki – prinaša lastne novice o dogodkih na področju delovanja Združenih narodov v Sloveniji in podaja pregled novic iz drugih medijev

URL: https://www.poznavalec.si/