Okoljski ukrepi zahtevajo zaupanje (DELO – 7. julij 2024)

Prispevek o dojemanju okoljskih groženj v Sloveniji, kot se kažejo v rezultatih merjenje Slovensko javno mnenje – ta že od leta 1968 poteka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Rezultate za posamezna leta lahko preberemo na spletnih straneh Odprti podatki Slovenije (OPSI) pod ključno besedo Slovensko javno mnenje. Rezultati se sčasoma pojavijo tudi v repozitoriju Arhiv družbenih podatkov (ADP).

V Slovenskem javnem mnenju 2023/24 je sodelovalo 1089 polnoletnih prebivalcev Slovenije (anketiranje je potekalo med 2. novembrom 2023 in 2. februarjem 2024) in samo 19% vprašanih ekstremnih vremenskih pojavov, katerim smo priča, ne povezuje s podnebnimi spremembami.

Prispevek je opravil primerjavo sprememb pri dojemanju ogroženosti zaradi okoljskih problemov za obdobje 1973 – 2023.

Zanimiv prispevek, ki lahko pomagam razumeti družbene posledice okoljskih tveganj in kako ljudje v Sloveniji dojemajo in se odzivajo nanje.

URL: https://www.delo.si/novice/slovenija/okoljski-ukrepi-zahtevajo-zaupanje