Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER)


Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) je samostojna raziskovalna organizacija, ki ustvarja temeljno znanje in izvaja vrhunske raziskave na področju ekonomije, pomembne za trajnostni razvoj Republike Slovenije.

Inštitut se ukvarja z naslednjimi raziskovalnimi področji:

Na spletnih straneh inštitut predstavlja svoje publikacije iz knjižne zbirke EkonomIERa, ki si jih lahko ogledamo po letnicah objave od leta 2016 naprej.

Posebej zanimive so naslednje monografije, objavljene v tej knjižni zbirki:

  • Kavaš D, Murovec N, Koman K (2024) Analiza stanja na področju intelektualne lastnine v Sloveniji. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana. 64 str. – prosto dostopen dokument pdf
  • Dominko M, Slabe Erker R, Primc K et al. (2023) Ekonomsko vrednotenje učinkov podnebno-energetskih ukrepov. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana. 112 str. – prosto dostopen dokument pdf
  • Primc K, Slabe Erker R, Dominko M et al. (2021) Nizkoogljično krožno gospodarstvo: Smernice za politiko in prakso. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana. 85 str. – prosto dostopen dokument pdf
  • Bartolj T, Kalar B, Kump N et al. (2020) Potrebe po izvajanju visokošolskih študijskih programov v Sloveniji. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana. 286 str. – prosto dostopen dokument pdf
  • Bešter J (2017) Ekonomsko učinkovito krožno gospodarstvo. Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana. 68 str. – prosto dostopen dokument pdf

Na spletnih straneh so na voljo tudi kratke novice in dogodki, povezani z inštitutom.

URL: https://www.ier.si/