Izkoriščanje meritev učinka za strateško trajnost in sprejemanje odločitev (VTT News & Ideas – 26. junij 2024)

Prispevek finskega raziskovalnega centra VTT o tem, kako v današnjem poslovnem okolju strateško prizadevanje za trajnost ni le moralni imperativ, temveč ključno gonilo dolgoročnega uspeha in konkurenčne prednosti. Organizacije se vse bolj zavedajo, da lahko trajnost vodi k inovacijam, učinkovitosti njihovega poslovanja in izboljšanju odnosov z zainteresiranimi stranmi. Meritve vpliva, kot so ocena življenjskega cikla (Life Cycle Assessment – LCA), ocena trajnosti življenjskega cikla (Life Cycle Sustainability Assessment – LCSA) in izračuni pozitivnih odtisov (angl. handprint, pozitivni odtis napram negativnemu odtisu – angl. footprint), so ključna orodja pri tem lastnem strateškem prizadevanju. Meritve vpliva imajo ključno vlogo tudi v procesu analize pomembnosti (angl. materiality), saj služijo kot podlaga za prepoznavanje in prednostno razvrščanje tveganj in priložnosti, povezanih s trajnostjo, ki bi lahko imele finančne učinke na organizacijo.

Prispevek tehntno analizira pozitivne vplive različnih ocen poslovanja organizacije, tudi njihove praktične posledice. Prispevek se konča s potrebo po uporabi primernih orodij za merjenje vpliva organizacije in ponuja dodatno branje na tem področju.

URL: https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/harnessing-impact-measurements-strategic-sustainability-and-decision-making