Eco Jurisprudence Monitor


Ekopravosodni monitor (Eco Jurisprudence Monitor) je interaktivna spletna platfroma (licenca CC BY 4.0), namenjena vsem, ki želijo izvedeti več o globalnem gibanju za uveljavljanje pravic narave in drugih zakonov, ki so osredotočeni na Zemljo in presegajo antropocentrizem. Namen je bolje zaščititi živali, rastline in celotne ekosisteme ter posledično človeške družbe.

Na političnem zemljevidu (political map) so prikazane države, v katerih se razvija ekološka sodna praksa.

Na fizičnem zemljevidu (physical map) lahko raziskujete ekološko sodno prakso brez človeških meja.

Slovenija ni prikazana kot država s prepoznano pobudo (toolkit) na tem področju: pobude (skupaj več kot 500) lahko filtriramo po vrsti ekološke sodne prakse (angl. jurisprudence), pravnih določbah (angl. legal provision), vrsti ekološkega akterja (angl. ecological actor), državi, statusu ali pa lahko prosto iščemo s ključnimi besedami.

Spletne strani ponujajo tudi zadnje novice (latest news) o nedavnih pobudah podanih po svetu.

URL: https://ecojurisprudence.org/