Cunningham et al. (2024) Increasing frequency and intensity of the most extreme wildfires on Earth. Nature Ecology & Evolution

Cunningham CX, Williamson GJ, Bowman DMJS (2024) Increasing frequency and intensity of the most extreme wildfires on Earth. Nature Ecology & Evolutionhttps://doi.org/10.1038/s41559-024-02452-2

Abstract (povzetek):

Podnebne spremembe poslabšujejo pogoje za požare v naravi, vendar ni dokazov o globalnih trendih v pojavljanju ekstremnih požarov. V tem prispevku ugotavljamo energijsko ekstremne požare v naravi z izračunom dnevnih gruč vsote sevalne moči požarov na podlagi 21 let satelitskih podatkov, pri čemer razkrivamo, da se je pogostost ekstremnih dogodkov (≥99,99 percentil) od leta 2003 do leta 2023 povečala za 2,2-krat, pri čemer zadnjih 7 let vključuje 6 najbolj ekstremnih let tega obdobja. Čeprav se skupna požgana površina na Zemlji morda zmanjšuje, naša študija poudarja, da se obnašanje požarov v več regijah – zlasti v borealnem in zmernem biomu iglavcev – poslabšuje, kar ima bistvene posledice za shranjevanje ogljika in izpostavljenost ljudi nesrečam zaradi požarov v naravi.

URL: https://www.nature.com/articles/s41559-024-02452-2