Berkeley Earth


Berkeley Earth je nedvisna, neprofitna (nevladna), odprtokodna spletna platforma za okoljsko znanost, podatke in analize najvišje kakovosti. Več o platofrmi lahko preberete tukaj (About Berkeley Earth).

Spletna plaforma je vredna ogleda in analize prikazanih podatkov!

Spletne strani prinašajo zelo bogate vsebine s področja okoljskih podatkov in sicer:

 1. Globalno segrevanje (Global warming):
  • Posodobitve temperaturnih podatkov (Temperature Updates)
  • Rezultati po regijah (Resulty by Region): seznam držav (Temperature Country List), seznam regij (Temperature State List), seznam mest (City Selection) z iskanjem po zemljevidu, abecedi ali po seznamu največjih mest ter seznam vremenskih postaj (Temperature Station List) z iskanjem po abecedi, imenu ali lokaciji postaje ali po seznamu postaj.
  • Vodnik za skeptike (Sceptics Guide)
  • Pregled podatkov (Data Overview) – Berkeley Earth zagotavlja časovne vrste podatkov o kopnem in oceanih visoke ločljivosti ter mrežne podatke o temperaturi (angl. gridded temperature data). Na splošno so podatki Berkeley Earth licencirani pod licenco Creative Commons BY-NC 4.0 International za nekomercialno uporabo.
   • Podatki o globalni temperaturi (Global Temperature Data): Podatki o globalnih časovnih vrstah (Global Time Series Data), Globalni podatki v mreži (Global Gridded data), Podatki o časovnih vrstah visoke ločljivosti (High Resolution Time Series data), Podatki visoke ločljivosti z mrežo – beta predogled (High-Resolution Gridded Data – Beta Preview)
   • Nacionalni in regionalni podatki o temperaturi (National and Regional Temperature Data): Podatki časovnih vrst (Time Series Data), Podatki o časovnih vrstah visoke ločljivosti (High Resolution Time Series Data), Podatki visoke ločjivosti z mrežo – beta predogled (High-Resolution Gridded Data – Beta Preview)
   • Podatki o lokalnih in posameznih postajah (Local & Individual Station data): Informacije na ravni mesta (City Level Information), Podatki visoke ločljivosti z mrežo – beta predogled (High-Resolution Gridded data – Beta Preview), Podatki o posameznih postajah (Individual Station data)
   • Diagnostika (Diagnostics): Vir podatkov (source data), Vmesni podatki (Intermediate Data), Neobdelana temperaturna povprečja (Raw Temperature Averages), Upokojeni regionalni podatki visoke ločljivosti (Retired High-Resolution Regional Data)
   • Metodologija (Methodology) – podroben opis metodologije je podan v članku z opisom podatkov (angl. data description paper) avtorjev Rohde & Hausfather (2020) The Berkeley Earth Land/Ocean Temperature Record. Earth System Science Data 12(4), 3469-3479 – https://doi.org/10.5194/essd-12-3469-2020 – CC BY 4.0 – open access article pdf
 2. Onesnaženje zraka (Air Pollution):
  • Pregled trenutne onesnaženosti zraka (Real-Time Air Pollution Overview) – Zemljevid onesnaženosti zraka omogoča iskanje zgodovinskih podatkov o kakovosti zraka, poleg tega pa v realnem času ponuja tudi podatke o onesnaženosti zraka po vsem svetu. Podatki se posodabljajo vsako uro. Lahko poiščemo tudi posamezne popularne države ali mesta na posameznih celinah.
  • Kaj je novega (Whats New) – prinaša novice s področja onenaženosti zraka
  • Najbolj in najmanj onesnažene države (Air Quality Country List) – podatki o onesnaženosti zraka z delci (PM2,5) v (μg/m3)
  • Najbolj in najmanj onesnažena mesta (Air Quality City List) – podatki o onesnaženost zraka z delci (PM2,5) v (μg/m3)
  • Vse lokacije (All Locations) – lahko poiščemo državo, regijo ali mesto.
 3. Vizualizacija podatkov (Data Vizualization) – lahko izbirmao prikaze po vrsti prikaza (slika, karta/zemljevid ali video).
 4. Vpogledi (Insights):
  • Blog (Blog) – kratke novosti/novice.
  • Podkast “Pdatkovnih točkah (Data Points Podcast) – podkast, ki raziskuje ozadje številk in nepristransko ter neodvisno obravnava ljudi, kraje in vprašanja, povezana s podnebno znanostjo. Podkast, ki ga gosti Berkeley Earth, je znanstveno utemeljen in bogate po vsebini.
  • Oblikovalci politik (Policymakers) – Znanost o podnebju za odločevalce (oblikovalce politik).
Slika. Prikaz segrevanja za Slovenijo in napoved za leto 2100 (vir: https://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2021/10/world-temp-graph.png).
Slika. Trend izpustov ogljika v Sloveniji do leta 2040 (vir: ).

URL: https://berkeleyearth.org/