ZN: Iz oceanov jemljemo več, kot je mogoče obnoviti (pOZNavalec.si – 12. junij 2024)

Prispevek o tem, kako Združeni narodi (angl. United Nations) svarijo, da so oceani pljuča planeta in pomemben vir hrane ter bistven sestavni del biosfere. Svetovni dan oceanov poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo oceani v vsakdanjem življenju ljudi.

URL: https://www.poznavalec.si/slovenija/zn-iz-oceanov-jemljemo-vec-kot-je-mogoce-obnoviti/