Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL)


Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.

Posebej uporabni so različni viri in orodja:

  • Slovarji in leksikoni – Digitalni slovarji so zasnovani z upoštevanjem lastnosti digitalnih medijev in navad njihovih uporabnikov. Leksikon vsebuje podatke o besedah, npr. o njihovi besedni vrsti, pregibnih oblikah in naglasih.
  • Podatkovne baze – Podatkovne baze so na voljo v repozitoriju CLARIN.SI.
  • Jezikovne tehnologije – Med jezikovnimi tehnologijami najdemo programsko opremo, spletne servise in zbirke podatkov.
  • Spletni portali in vmesniki – Spletni konkordančnik je program, ki omogoča iskanje po obsežnih zbirkah besedil – korpusih – na spletu.
  • Besedilni korpusi – Korpusi so elektronske zbirke avtentičnih besedil, nastale po vnaprej določenih merilih in z določenim ciljem ter opremljena z orodji, ki omogočajo večplastno iskanje jezikovnih podatkov.

Enako velja za infrastrukturno podporo, ki jo ponuja center, med njimi bi izpostavil:

  • Online Notes (ON) – sistem za avtomatizirano prevajanje slovenskih predavanj v tuje jezike

Gre za zelo uporabne pripomočke, ki bodo pomagali pri internacionalizaciji pedagoškega in raziskovalnega dela na Univerzi v Ljubljani in širše v slovenskem jezikovnem prostoru.

URL: https://www.cjvt.si/