Turnšek et al. (2024) Podnebne spremembe in slovenski turizem – Priporočeni ukrepi prilagajanja podnebnim spremembam in blaženja podnebnih sprememb


Turnšek M, Rangus M, Štuhec L et al. (2024) Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma. Slovenska turistična organizacija, Ljubljana, 79 str. – https://www.ft.um.si/wp-content/uploads/Podnebne-spremembe-in-slovenski-turizem-2024.pdfCOBIB.SI

Vodnik po podnebnih spremembah za slovenski turizem je nastal v okviru dela na CRP projektu ARIS V7-2128 “Podnebne spremembe in trajnostni razvoj slovenskega turizma“.

Pričujoč vodnik predstavi osrednje klimatološke analize in priporočila prilagajanja za področja zimskega, urbanega, poletnega outdoor in poletnega turizma ob vodi, saj vsak od teh štirih tipov zahteva drugačne vremenske pogoje in bodo torej vplivi različni. Hkrati prepoznavamo tudi medsebojno soodvisnost: npr. podnebne spremembe bodo ob neposrednih posledicah na naravo prinesle kar trojni pritisk turizma na gorska območja zaradi diverzifikacije iz zimskega turizma v poletnega, podaljšanja poletne sezone in pričakovanih umikov turistov in izletnikov pred vročino v višje ležeče lege. – dr. Maja Turnšek, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru – vodja projekta

URL: https://www.ft.um.si/wp-content/uploads/2024-02-STO-Vodnik-po-podnebnih-spremembah_.pdf