Lancet Countdown: Tracking Progress on Health and Climate Change


Lancet Countdown je odprt raziskovalni program, ki temelji na sodelovanju. Na njihovih spletnih straneh lahko spremljamo povezave med javnim zdravjem in podnebnimi spremembami.

Spletne strani ponujajo bogat vir informacij:

  • Viri (Resources): ponuja preko 200+ virov in gradiv, vključno s kratkimi poročili za oblikovalce politik (Policy Briefs), podatkonvimi pregledi za posamezne države (Country data sheets), prevodi povzetkov lastnih letnih poročil (Translated Executive Summaries), infografikami, podkasti in videoposnetki. Vire lahko iščemo po letih objave ali po posameznih državah (žal Slovenije ni med njimi).
  • Širše publikacije (Broader Publications): raziskave o zdravju in podnebnih spremembah za posamezne države in posamezne kazalnike.
  • Letna poročila (Previous Reports): letna poročila, najstarejše je iz leta 2015.

Zadnje letno poročilo nosi letnico 2023 – letno poročilo z naslovom Lancet Countdown si prizadeva, da bi bilo zdravje v središču razumevanja in odzivanja vlad na podnebne spremembe. Delo znanstvenikov obsega zagotavljanje dostopa oblikovalcem politik do visokokakovostnih smernic, ki temeljijo na dokazih, ter zagotavljanje orodij, ki jih zdravstveni delavci potrebujejo za izboljšanje javnega zdravja. Letna poročila objavljajo v medicinski reviji The Lancet pred pogajanji Združenih narodov o podnebnih spremembah – podatki, zbrani pri tem, jasno kažejo na to, kako podnebne spremembe vplivajo na naše zdravje, špsledice naših zakasnelih dejanj in prednosti za (javno) zdravje v primeru robustnega odziva na podnebne spremembe.

Povezava do letnega poročila 2023 Lancet Countdown – pdf poročila.

Povezava do interaktivnega povzetka ključnih spoznanj letnega poročila za 2023. Ključna spoznanja letno poročilo deli na 5 področij:

  • Zdravstvene nevarnosti, izpostavljenosti in vplivi: Podnebne spremembe imajo velike posledice za zdravje ljudi, saj se pogosteje pojavljajo vročinski valovi in ekstremni vremenski dogodki, spreminjajo se vzorci nalezljivih bolezni in zaostrujejo obstoječi zdravstveni izzivi po vsem svetu. Kazalniki v tem razdelku spremljajo, kako ti vplivi vplivajo na zdravje ljudi.
  • Prilagajanje, načrtovanje in odpornost za zdravje: Kazalniki v tem razdelku spremljajo, kako skupnosti, zdravstveni sistemi in vlade razumejo tveganja podnebnih sprememb za zdravje, kakšne strategije in vire uporabljajo ter kako se ukrepi prilagajanja in odpornosti izvajajo po vsem svetu.
  • Ukrepi za blažitev podnebnih sprememb in dodatne koristi za zdravje: Spopadanje s podnebnimi spremembami bi lahko bila največja priložnost za globalno zdravje v 21. stoletju. Številni ukrepi, potrebni za blažitev in prilagajanje, prinašajo ogromne koristi za zdravje in dobro počutje ljudi v obliki čistejšega zraka, bolj zdrave prehrane in bolj prijetnih mest. Kazalniki v tem razdelku spremljajo svetovna prizadevanja za ublažitev podnebnih sprememb in koristi, ki jih ta odziv prinaša zdravju.
  • Ekonomija in finance: Podatki na tem mestu so namenjeni spremljanju finančnih in gospodarskih razsežnosti učinkov podnebnih sprememb ter prizadevanj za blažitev posledic, ki so potrebne za odzivanje na te spremembe. Kazalniki na tem mestu spremljajo gospodarske stroške podnebnih sprememb in njihovih dejavnikov ter naložbe in gospodarska orodja, ki se uporabljajo za prehod na nizkoogljično gospodarstvo.
  • Vključevanje javnosti in politike v zdravje in podnebne spremembe: Javno in politično udejstvovanje je temelj skupnega odziva sveta na podnebne spremembe, saj je zmanjšanje svetovnih emisij s hitrostjo, ki jo zahteva Pariški sporazum, odvisno od sodelovanja vseh družbenih sektorjev. Kazalniki v tem razdelku spremljajo povezave med zdravjem in podnebnimi spremembami v medijih, nacionalnih vladah, podjetniškem sektorju in širši javnosti.
Slika. Ključna spoznanja letnega poročila Lancet Countdown o javnem zdravju in podnebnih spremembah
(vir: https://www.lancetcountdown.org/2023-report/).

URL: https://www.lancetcountdown.org/