Green Policy Platform


Ena od platform znanja Partnerstva znanja za zeleno rast (Green Growth Knowledge Partnership – GGKP).

Platforma za zeleno politiko (Green Policy Platform) zagotavlja največjo zbirko znanja, podatkov in orodij vodilnih ustanov in strokovnjakov za prehod na zeleno gospodarstvo, ki ga usmerja politika.

Spletna stran je dobro strukturirana in ponuja različne kategorije, v katerih so zbrani znanje, podatki in orodja:

Raziskovanje zelene rasti (Explore) – Zelena rast je prizadevanje za gospodarski razvoj na okoljsko trajnosten način. Raziščite, kako lahko zelena rast spremeni svet, in sicer:

Slika. Regije sveta za iskanje posameznih držav v povezavi z zeleno rastjo.
(vir: https://www.greenpolicyplatform.org/map).

Znanje o zeleni rasti (Knowledge) – Zelena rast je prizadevanje za gospodarski razvoj na okoljsko trajnosten način. Raziščite, kako lahko zelena rast spremeni svet, in sicer s pomočjo globalne knjižnice (Browse Knowledge) – poiščite najnovejša znanja, orodja in nastajajoče najboljše prakse v prednostnih gospodarskih sektorjih (Sector), tematikah (Theme), državi (Country), regiji (Region), organizaciji (Organisation) ali vrsti vira (raziskovalno poročilo, študija primera, platforma, smernica, trening, orodja).

Lahko se priključite Zelenemu Forumu (Green Forum) – Zeleni forum je spletna interaktivna skupnost, v kateri lahko strokovnjaki izmenjujejo in razpravljajo o spoznanjih pri prizadevanjih za trajnostni gospodarski prehod. Vključuje razprave o globalnih temah in možnost, da uporabniki ustvarijo namenske skupine, osredotočene na določene teme, pobude, projekte in skupnosti prakse. Zeleni forum uporabnikom omogoča, da okrepijo sodelovanje in izmenjujejo znanje za reševanje podobnih izzivov ter najdejo nove povezave ali partnerstva.

URL: https://www.greenpolicyplatform.org/