LinkedIn – sodelovalni članki

Spletno omrežje LinkedIn ponuja pisanje ti. sodelovalnih člankov (angl. collaborative articles):

Sodelovalni članki so nov način uporabe skupnega znanja skupnosti LinkedIn, tako da se lahko od strokovnjakov učite o različnih strokovnih temah, od pogostih “Kako dobiti napredovanje?” do bolj specifičnih “Kako oglaševati za generacijo Z?”.

Sodelovalni članki so teme znanja, ki jih objavi LinkedIn, skupnost LinkedIn pa jim doda vpoglede in perspektive. Ti članki se začnejo kot začetniki pogovorov, ki jih poganja umetna inteligenca, in jih razvije uredniška ekipa LinkedIn, vendar niso popolni brez vpogledov članov socialne mreže LinkedIn. K sodelovanju je bila povabljena izbrano skupina strokovnjakov, da v sodelovalne članke prispevajo svoje zamisli, primere in izkušnje.

Kratek video zapis (1:14) o sodelovanih člankih na LinkedIn.

Mnenje o tem poskusu omrežja LinkedIn lahko preberete v spletnem prispevku: LinkedIn’s flood of ‘collaborative’ articles start out with AI prompts, The Verge – 4. marec 2023.

Povezava na tisoče sodelovalnih člankov z najrazličnejših področij – abecedni pregled tematik (iskalnik) je na voljo tukaj – podajamo povezave na nekatere zanimive tematike od skupaj preko 2500 tematik, npr:

URL: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1413111